Waarom 24 uurs thuiszorg?

Wij bieden liefdevolle, toegewijde 24 uurs zorg in huis waardoor u of uw familielid kan blijven wonen in de eigen, vertrouwde omgeving. De inwonende zorgverlener levert zorg op maat, alles volledig vergoed vanuit het Persoonsgebonden Budget.

De meesten van ons gaan er van uit dat een zorginstelling de enige optie is wanneer wij niet meer voor onszelf kunnen zorgen. Maar als u de keuze heeft blijft u waarschijnlijk het liefst thuis wonen. Onze 24 uur zorg maakt het mogelijk om alle professionele zorg en begeleiding te krijgen zonder dat u het comfort en de veiligheid van thuis hoeft op te geven. Ook wanneer u dementiezorg nodig heeft. U behoudt uw onafhankelijkheid, uw keuzes en uw waardigheid, allemaal van vitaal belang voor uw gezondheid en geluk.

Wonen in uw eigen omgeving

U kunt blijven leven zoals u gewend bent in uw eigen woonomgeving. Alle sociale contacten met familie en vrienden die u gelukkig maken kunt u blijven onderhouden, en u hoeft van uw huisdieren geen afscheid te nemen. U kunt onderdeel blijven van de samenleving en uw gemeenschap, in de nabijheid van uw dierbaren. U kunt naar de kerk of andere belangrijke of spirituele ondersteuning blijven gaan. Dit alles dankzij de zorg en begeleiding van zorgprofessionals die u omringen met respectvolle en toegewijde 24 uurs zorg in uw eigen woning.

Speciale ondersteuning

De ondersteuning door uw zorgverlener gaat veel verder dan het verlenen van zorg en begeleiding en het doen van het huishouden Zij zorgen voor gezelligheid en doen dingen waar de reguliere thuiszorg geen tijd voor heeft, zoals een bezoek aan familie of vrienden, een uitstapje, of winkelen. Zeker als u alleen woont zijn de voordelen voor uw welzijn en gezondheid immers door de zekerheid van een blijvende verbondenheid met de mensen en activiteiten die u dierbaar zijn.

Regie in eigen handen

De inwonende zorgverlener biedt u altijd de ondersteuning die nodig is. Hierdoor kunnen u, uw familie en andere begeleiders een eigen sociaal en werkzaam leven behouden zonder dat dit ten koste gaat van de zorg voor uw familielid. U behoudt de regie over de gezondheid en welzijn van uw familielid. Uw familielid zal intens gelukkig zijn, in het besef thuis te kunnen blijven wonen zonder voortdurend familie en vrienden te belasten.

Samen kunnen blijven wonen

Bij oudere echtparen waarvan een zorg nodig heeft kunnen beide partners samen blijven. Zij hoeven niet opgesplitst te worden wat een zeer ingrijpende en regressie bevorderende, onwenselijk situatie is. Veel psychische problemen worden daarmee voorkomen. Onderzoek heeft het bewezen: door thuis te blijven wonen worden ziekenhuisopnames verminderd. Door 24 uurs zorg thuis zijn onze cliënten gelukkiger en veiliger.

Wat is het verschil met een zorginstelling?

Over het algemeen is er weinig bekend over de mogelijkheden die beschikbaar zijn als je niet meer zelfstandig kunt leven/wonen en permanente zorg of dementie zorg nodig hebt. De meeste mensen gaan er vanuit dat zij aan het eind van hun leven zullen verhuizen naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of zorgresidentie en dat dit de beste optie is. Terwijl deze instellingen hun best doen om goede zorg te verlenen zijn het tevens instituten met hun eigen regels en is het onvermijdelijk dat de vrijheid van de cliënten om hun leven te leiden zoals zij dat zouden willen beperkt wordt. De verleende zorg is gelimiteerd tot bepaalde tijden, en iets extra’s kan moeilijk gehonoreerd worden door tijdsgebrek, personeelsgebrek of door het inzetten van uitzendkrachten die u niet kennen. Bovendien zijn de kosten van het wonen in een verzorgingstehuis of verpleeghuis vaak hoog. 

Recente studies geven ons een duidelijk beeld: 97% van alle mensen voelen zich het beste in de eigen woning en behouden zo het gevoel van vrijheid, onafhankelijkheid en waardigheid. Dit komt de gezondheid zeer ten goede. Meer dan 71% heeft de wens om thuis te kunnen blijven wonen nadat zij de leeftijd van 75 jaar bereikt hebben. Onze een-op-een, 24 uurs thuiszorg maakt deze wens helemaal mogelijk, ook voor personen met een medische conditie of beperkte mobiliteit.

Het intakegesprek, als er tot wederzijdse consensus is gekomen, start onze 24 uur thuiszorg wanneer onze zorgverlener in huis komt wonen en aan u/ uw familielid 24 uurs zorg verleent op maat. De zorgverleners leveren zo veel of weinig zorg als u wilt, alles wordt vastgelegd in een persoonlijk zorgplan dat volledig in overeenstemming is met uw wensen. De zorg wordt verleend door een vast team van twee zorgverleners die elkaar om de 3 à 4 weken afwisselen.

 Als u vragen heeft of als u denkt dat u het benauwend of onprettig vindt als iemand bij u in huis woont, dan zal Inhome Care Partners u bij elke stap begeleiden. En geloof ons als wij zeggen dat na even wennen u niet meer anders wilt.

Onze expertise ligt daarin dat wij samen met u de juiste zorgverlener vinden, iemand met wie het klikt. Iemand met de juiste ervaring en vaardigheden om de zorg te bieden die u nodig heeft, iemand met een persoonlijkheid die past bij u en met wie u een vertrouwensband kunt opbouwen. Als het onverhoopt niet klikt met een zorgverlener kan er in overleg naar een oplossing worden gezocht, zo nodig wordt er gewisseld van zorgverlener.

Dementie zorg

Waarom is onze 24 uur thuiszorg betaalbaar?

Onze 24 uurs zorg in huis is volledig betaalbaar uit het PGB en zorg zwaarte pakket (ZZP) dat u krijgt toegewezen of al heeft toegewezen gekregen. Dit is veel goedkoper dan via de Nederlandse thuiszorgorganisaties. Ons lage tarief is mogelijk omdat wij werken met zorgverleners uit Europa. De levensstandaard is daar lager dan in Nederland. Wat de zorgverlener in Nederland verdient is het dubbele waard in andere delen van Europa. Bovendien geeft de zorgverlener geen geld uit aan kost en inwoning.

Een andere reden dat wij werken met zorgverleners uit Europa is dat zij vanuit hun opvoeding mee hebben gekregen dat men dient te zorgen voor de oudere medemens. Zij hebben de vanzelfsprekende toewijding die nodig is voor de liefdevolle verzorging van uw familielid. Zijn zijn goed opgeleid, hebben een professionele instelling en spreken vloeiend Duits of Engels. Het zijn harde werkers, en zij zijn loyaal aan hun opdrachtgever.

Op deze manier kunnen wij een relatief laag tarief in rekening brengen bij onze klanten en tevens garant staan voor een professionele en liefdevolle verzorging van uw familielid. U gaat daartoe een overeenkomst aan met Inhome Care Partners. Wij leveren een passende zorgverlener voor het verzorgen en begeleiden van uw familielid. Onze 24 uur thuiszorg is nu voor iedereen bereikbaar!

Wat moet ik aanbieden?

De zorgverlener komt bij u inwonen en maakt als het ware deel uit van het huishouden. Net als u zijn ook onze zorgverleners gesteld op hun privacy. Met een eigen kamer voor de zorgverlener in uw woning is de privacy gewaarborgd voor beide partijen. De zorgverlener heeft dan haar/zijn eigen ruimte om te kunnen pauzeren, rusten en slapen, liefst met een tv en internettoegang. De zorgverlener kookt uw maaltijden en eet hetzelfde eten met u als u dat wenst. De pauzes en rusttijden worden in overleg met u bepaald.

Een privé plek voor de zorgverlener die bij u komt inwonen

Indien u dit prettig vindt kan de zorgverlener met u mee eten

Wat doet een zorg verlener voor mijn dierbare?

Voor de medische zorg zijn de huisarts en eventuele medisch specialisten de primaire zorgverleners van uw familielid. De zorgverlener van Inhome Care Partners vult de aanvullende zorgbehoeften thuis in zodat uw familielid altijd optimaal begeleid wordt. De zorgverlener verzorgt, ondersteunt en begeleidt, maar uw familielid zal gestimuleerd worden om zoveel mogelijk zelf te blijven doen.

Bij Inhome Care Partners zijn alle persoonlijke wensen bespreekbaar. Onze inwonende zorgverlener geeft dag- en nachtzorg aan u/uw familielid. Dit begint met helpen bij het opstaan, aankleden en ontbijten. Zij geeft de medicijnen, zij begeleidt u/uw familielid tijdens de dag, door o.a. samen te wandelen, tv te kijken en thee/koffie te drinken, alles met een goede balans tussen activiteit en rust. Samen dineren, en aan het eind van de dag begeleidt zij u/uw familielid naar bed. Met onze 24 uurs zorg aan huis verbeteren wij de kwaliteit van leven van u/uw familielid en ontzorgen wij de familie en de naaste omgeving.

Persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken

Dit is een brede term voor verschillende taken zoals uw persoonlijke hygiëne behouden, wassen en aankleden, lichamelijke verzorging en toiletteren. De zorgverlener zal zorgen dat het huis schoon blijft en de huishoudelijke taken zullen worden vervuld. Huisdieren worden verzorgd. Desgewenst verzorgt zij ook boodschappen.

Gezelschap

De perfecte match met de zorgverleners is gevonden en dat biedt u het gezelschap dat u nodig heeft, een luisterend oor, een fijn gesprek tijdens een kopje thee en geruststelling wanneer u dat nodig heeft. De zorgverlener zal er altijd zijn wanneer u haar nodig heeft maar zal ook discreet zijn wanneer u geen behoefte heeft aan gezelschap of alleen met uw familie samen wilt zijn.

Sociale en emotionele ondersteuning

Het zorgplan zal uw sociale interesses en voorkeuren beschrijven, de zorgverlener zal u helpen om deze te verwezenlijken, met al uw hobby’s en activiteiten thuis en buitenshuis. De zorgverlener zal u ondersteunen zodat u zich verbonden blijft voelen met familie en vrienden, en u de activiteiten in uw omgeving, sociale gebeurtenissen en bijeenkomsten kunt blijven bijwonen.

Sociale ondersteuning

Indien u leeft met een medische conditie zoals dementie, de ziekte van Parkinson, multipele sclerose of een andere medische conditie, uw professionele zorgverlener zal getraind zijn om u de benodigde zorg te geven zodat uw kwaliteit van leven optimaal blijft. Vooral voor dementerende ouderen kan verandering lastig zijn, 24 uurs dementie zorg kan de oplossing zijn voor u of uw dierbare.

Medische administratie en management

Uw zorgverlener is in staat om proactief en efficiënt de medicatie bij te houden om u te verzekeren van rust en gezondheid. Zij kent het persoonlijke zorgplan en houdt dagelijks een rapportage bij van de verleende zorg.

Maaltijden plannen en koken

De zorgverleners zullen zelfstandig of als u dat wenst samen met u de maaltijden plannen, daarbij rekening houdend met uw eventuele dieet, de benodigde voedingswaarden en alle persoonlijke wensen. Uw favoriete maaltijden zult u niet hoeven te missen.