Voor wie werken wij?

Inhome Care Partners levert de 24 uurs thuiszorg, particulier of via het PGB, die u of uw dierbare nodig heeft, op 24 uurs basis en in de eigen woning. Hierdoor wordt een opname in een verpleeghuis, verzorgingsinstelling, hospice of kleinschalige woonvorm voorkomen. De zorgverleners van Inhome Care Partners werken in het gehele land en leveren 24 uurs zorg, begeleiding en verpleging thuis bij alle voorkomende ziektes en aandoeningen, waaronder de ziekte van Alzheimer, dementie, ALS, neuropathie en de ziekte van Parkinson. Ook revalidatiezorg en zorg na een opname in het ziekenhuis om thuis te herstellen kunnen wij bieden.

 

Natuurlijk zijn er gradaties van zorg, en zijn er soms medische handelingen zoals wondverzorging nodig. Onze zorgverleners leveren de basis thuiszorg. Voor alle medische handelingen zijn de huisarts en eventuele medische specialisten verantwoordelijk. Indien gewenst wordt nauw contact gehouden met huisarts, ouderengeneeskundige of medisch specialist. De bezoeken aan het ziekenhuis kunnen worden verzorgd door de zorgverleners van Inhome Care Partners.

Onze grootste groep cliënten zijn ouderen die door voortschrijdende leeftijd niet meer zelfstandig kunnen leven en wonen. Iemand is in staat een onafhankelijk leven te leiden indien zij zelf de basale dagelijkse bezigheden kunnen doen en hun huishouden kunnen regelen. Basale dagelijkse bezigheden die belangrijk zijn voor een onafhankelijk leven zijn:

Wanneer iemand deze activiteiten niet meer zelfstandig kan doen vanwege lichamelijke en/of mentale beperkingen heeft zij/hij begeleiding nodig. Indien het niet langer verantwoord is om zonder dergelijke begeleiding te leven, moet besloten worden hoe het verder moet. Dankzij de 24 uurs thuiszorg van Inhome Care Partners kunnen mensen die zorg en begeleiding nodig hebben blijven leven in de eigen, vertrouwde woning en sociale omgeving.

Het intakegesprek

Wij als partner in uw zorg bieden u graag een uitgebreid gratis en vrijblijvend intakegesprek aan, waarin wij samen een oplossing zoeken voor uw persoonlijke zorgbehoeften.

Het intakegesprek wordt gevoerd door onze zorgmanager. Dit is een ervaren allround verpleegkundige en bij voorkeur komt zij bij u op locatie. Wij werken in het hele land. Tijdens het intakegesprek, als er consensus is over de te verlenen zorg, vult de zorgmanager samen met u het inschrijfformulier in. Daarop noteren wij naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de zorg ontvanger (s) en van de contactpersoon. Tijdens het intakegesprek worden de volgende onderwerpen in detail besproken zodat wij een passende zorgverleners kunnen selecteren.

Persoonlijk zorgplan

Ieder mens is uniek. Onze zorgverleners leveren de zorg en begeleiding die past bij de specifieke behoeften van uw familielid. Wij bepalen samen met u hoe het zorgplan er uit ziet zodat onze zorgverleners de optimale particuliere thuiszorg en begeleiding kunnen leveren.

 

De zorgverlener die bij u in huis komt krijgt een professioneel, persoonlijk zorgplan op maat. Daarin is een uitgebreide en complete beschrijving van de te verlenen de zorg en begeleiding opgenomen.

Dit zorgplan wordt met input van de zorgvrager opgesteld en altijd zo nodig weer aangepast. In het zorgplan worden de zorg en de begeleiding en ook de keuzes beschreven hoe u uw leven leeft, uw voorkeuren en de sociale en emotionele ondersteuning die u behoeft. Dit is een holistische benadering die er op gericht is om uw gezondheid, welbevinden en kwaliteit van leven optimaal te houden. Onderdeel van het zorgplan is de dagelijkse rapportage van de verleende zorg.

Verpleging thuis

Financiering van onze 24 uurs zorg in huis

Inhome Care Partners is een goedgekeurde zorgleverancier en afhankelijk van uw Zwaarte Zorg Pakket (ZZP 4VV, 5VV, 6VV of 7VV) wordt onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) aan u een Persoonsgebonden Budget (PGB) toegekend. Het zorgkantoor begeleidt u bij het verkrijgen van uw PGB en om het juiste zorgpakket passend bij uw medische situatie te verkrijgen. Alles is aan strenge eisen onderhevig en wordt grondig gecontroleerd.

De houder van het Persoonsgebonden Budget (u zelf of een door u aangestelde en gemachtigde budgethouder) houdt de besteding van het PGB in de gaten maar heeft geen zeggenschap over de uitbetalingen. Dat doet namelijk de SVB, die het PGB afhankelijk van de ZZP-indicatie van uw familielid maandelijks uitkeert aan de door het zorgkantoor goedgekeurde zorgleverancier. Het PGB kan door de familie dus gebruikt worden door zorg in te kopen bij zorgleveranciers die goedgekeurd zijn door het zorgkantoor. Inhome Care Partners is zo’n goedgekeurde zorgleverancier.

Kijk hier voor de tarieven PGB Wlz in 2020. Een win-win situatie dus voor iedereen: voor de cliënt, voor de familie, voor de zorgverlener en ook voor de uitgaven t.b.v. de gezondheidszorg in Nederland.

Als u besluit met ons in zee te gaan kunnen wij u begeleiden met de aanvraag van de PGB. Onze specialist hebt u graag!

COVID-19 en veiligheid

Wij doen er alles aan om u zo veilig mogelijk te houden, dit betekent dat wij ons houden aan de regels en adviezen van het RIVM. Het is belangrijk dat kwetsbare mensen passende zorg en begeleiding blijven ontvangen. De zorg en begeleiding die onze zorgverleners geven gaat daarom gewoon door. Omdat onze zorgverlener bij u in huis komt wonen komt u in aanraking met minder mensen dan bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis. Daarom is onze 24 uurs zorg een van de veiligste opties in deze tijd.

Wij zonderen u niet af van familie, vrienden en de samenleving maar proberen samen met u een goede manier te vinden om met deze maatregelen en adviezen om te gaan. Wilt u meer informatie? Dan staan wij u graag te woord!