Veel gestelde vragen

De kosten voor een inwonende zorgverlener zijn betaalbaar omdat deze vergoed worden door het PGB. De hoogte van het PGB wordt bepaald door de mate van hulpbehoevendheid van u of van uw dierbare. Hierdoor wordt de ZZP-code (Zorgzwaartepakket) bepaald. Dit laatste gebeurt door de daartoe bevoegde instanties of verpleegkundigen. Inhome Care Partners doet dit zelf niet omdat er dan een belangenverstrengeling zou ontstaan. Wij werken met zorgverleners uit andere Europese landen. Omdat de levensstandaard daar iets lager is dan in Nederland is het salaris voor de zorgverlener relatief veel geld. Een zorgverlener uit Nederland zou veel duurder zijn. Het PGB is dan ontoereikend en de familie moet financieel bijspringen.

U heeft zelf geen kosten na toekenning van het PGB dat hoort bij het Zorg Zwaarte Pakket van uw dierbare. Onze zorgverleners krijgen naar de maatstaven van het land van herkomst een goed salaris. Daarbij komt dat zij geen geld hoeven uit te geven aan kost en inwoning. Zie hier de PGB tarieven van 2020.

De zorgverleners werken als zelfstandige ondernemer. Zij zijn dus niet bij u in dienst. De zorgverlener wordt ingezet via een “Overeenkomst van opdracht met zorginstelling” van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hierin wordt Inhome Care Partners aangemerkt als zorgleverancier. De SVB beheert uw budget en betaalt de zorgleverancier uit zodat u hier geen of weinig omkijken naar heeft. Inhome Care Partners kan u adviseren of begeleiden bij het aanvragen van een PGB en het invullen van de zorgovereenkomsten. De zorgverlener kan starten zodra uw PGB is toegekend.

Dit wordt bepaald door de beschikbaarheid van onze zorgverleners. Een zorgverlener komt beschikbaar wanneer een opdracht eindigt of wanneer wij een nieuwe gekwalificeerde zorgverlener voor u vinden. U kunt ons bellen om te informeren naar de beschikbaarheid en wachttijden. Een voorwaarde is dat uw PGB is toegekend, dan kan de zorgverlener bij u starten. Meestal kan dit snel.

In de regel werken wij per opdrachtgever met twee vaste zorgverleners die elkaar afwisselen na een aantal weken. Heeft u zeer dringend een zorgverlener nodig, dan kunnen wij meestal voorzien in een tijdelijke zorgverlener die blijft totdat de vast zorgverleners kunnen beginnen.De inwonende zorgverlener blijft zo lang u en de zorgverlener dat willen. Dit kan tot meerdere jaren het geval zijn.

Onze zorgverleners zijn gekwalificeerde professionals. Zij voldoen aan dezelfde professionele standaarden als vergelijkbare zorgverleners uit Nederland. Zij hebben kennis en ervaring in het verzorgen van personen met dementie, ziekte van Parkinson, multiple sclerose, ALS, hersenbloeding, revalidatie, kanker en andere medische condities. De door ons geselecteerde zorgverleners zijn betrokken, liefdevol, gemotiveerd en flexibel.

Onze zorgverleners komen uit andere Europese landen en spreken daarom vaak geen Nederlands. Zij spreken wel vloeiend Duits of Engels. Zij moeten bereid zijn om basisvaardigeheden Nederlandse taal te leren, en wij begeleiden hen daarin. Daarnaast adviseren wij een vertaalapp die u kunt downloaden op de smartphone; deze zorgt voor een onmiddellijke vertaling van wat u zegt in de moedertaal van de zorgverlener en vice versa.

Zoals u privacy nodig heeft zo heeft de zorgverlener dat ook. De zorgverlener komt bij u inwonen. U biedt hiertoe een eigen  kamer aan zodat de privacy voor u en voor de zorgverlener gewaarborgd is. Deze kamer heeft een tv en een internetverbinding. De zorgverlener heeft dan haar/zijn eigen ruimte om te kunnen pauzeren, rusten en slapen. De pauzes en rusttijden worden in overleg met u bepaald. Verder maakt de zorgverlener als het ware deel uit van het huishouden. De zorgverlener kookt uw maaltijden en eet  hetzelfde eten met u als u  dat wenst.

Afspraken over vrije tijd maakt u zelf met de zorgverlener. Inwonende zorgverleners hebben vrije dagen, dit ook in overleg.

Indien de zorgverlener ziek wordt en niet meer kan werken zal Inhome Care Partners in overleg met de zorgverlener zo spoedig mogelijk zorgen voor een competente, passende vervanger. Hieraan zijn geen meerkosten verbonden. Vakanties worden in overleg met de zorgvrager gepland en wij kunnen dan tijdelijk een andere zorgverlener aanbieden.

Onze zorgverleners zijn niet bevoegd om medische handelingen (zogenaamde “voorbehouden handelingen”) uit te voeren. Indien medische handelingen nodig zijn wordt samengewerkt met de reguliere zorgverleners zoals BIG-geregistreerde verpleegkundigen, de huisarts en de thuiszorg.

Bij het intakegesprek verzamelt onze zorgmanager zoveel mogelijk informatie over uw dierbare of familielid, het ziektebeeld en de prognose, de gezins- en woonsituatie, de persoonlijke interesses en de verwachtingen ten aanzien van de zorgverlener. Hierbij hoort een bezoek bij de zorgvrager thuis, op locatie. Op basis van de beschikbaarheid van zorgverleners en onze kennis over hen maken wij daarna de optimale keuze. Wij streven naar de beste match!

  • Afgeronde beroepsopleiding en relevante ervaring in de zorg
  • Verklaring van geen bezwaar voor werken in de zorg
  • Beheersing van Nederlands, Duits of Engels, indien niet Nederlands sprekend moet de zorgverlener de bereidheid hebben een basiscursus Nederlandse taalvaardigheid te volgen en zal hij/zij leren om de vertaal app op de smartphone te gebruiken
  • Gezondheidsverklaring
  • Verklaring van goed gedrag die niet ouder is dan drie maanden
  • Getuigschriften van eerdere cliënten
  • De thuissituatie van de zorgverlener dient een langer durende plaatsing in Nederland mogelijk te maken, dus geen moeders van jonge kinderen
  • Motivatie en interesse
  • Karaktereigenschappen: liefdevol, contactvaardig, zelfstandig, stabiel, flexibel

Er is proefperiode van een maand. Indien het onverhoopt niet ‘klikt’ tussen zorgvrager en zorgverlener, dan kan de zorgvrager Inhome Care Partners verzoeken om een andere zorgverlener in huis te plaatsen. Indien het initiatief en het besluit hiertoe door de zorgvrager wordt genomen, dan vergoedt deze aan de vertrekkende zorgverlener een compensatie voor een retourticket. Afhankelijk van beschikbaarheid zorgt Inhome Care Partners zo spoedig mogelijk voor een andere zorgverlener. Hieraan zijn geen meerkosten verbonden.