24 uurs zorg thuis: betrouwbaar en toegewijd

Met 24 uurs zorg thuis van Inhome Care Partners krijgt uw familielid of u, als cliënt, professionele zorg en begeleiding van een inwonende zorgverlener. De thuiszorg wordt 24 uur per dag verleend, zodat uw familielid of u in de eigen, vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Onze ervaren zorgverleners leveren liefdevolle, toegewijde zorg door het hele land.

Bent u de verantwoordelijke die de zorg regelt voor een dierbare? Als zelfstandig thuis wonen niet meer gaat, kan 24 uurs zorg in huis een oplossing zijn. Geen mantelzorg, verpleeghuis, verzorgingsinstelling, hospice of kleinschalige woonvorm, maar 24 uur zorg thuis. Bent u nieuwsgierig geworden? Plan dan een vrijblijvend gesprek met onze zorgmanager.


Waarom 24 uurs thuiszorg van Inhome Care Partners?

Ervaren zorgverleners

Wij werken uitsluitend met ervaren zorgverleners. Ze nemen u alle zorgen uit handen. We maken gebruik van een vast zorgteam.

Deskundig en betrouwbaar

Onze zorgverleners hebben de vereiste opleiding en de benodigde kennis en ervaring. Zij zullen alles doen voor de gezondheid en het welzijn van u of uw dierbare. Er zijn geen wachtlijsten.

Betrokken en zorgzaam

Onze zorgverleners geven om u en vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Wij zijn er om voor u te zorgen, maar ook voor gezelligheid en warmte.

Flexibel inzetbaar

Onze zorgverleners zijn er 24 uur en 7 dagen per week om voor u te zorgen. Ook ‘s nachts zijn wij in de buurt, indien u hulp of begeleiding nodig heeft.

Zorgplan op maat

Het zorgplan zal uw sociale interesses en voorkeuren beschrijven, de zorgverlener zal u helpen om deze te verwezenlijken, met al uw hobby’s en activiteiten thuis en buitenshuis. 

Onderhouden van contacten

We houden nauw contact met de omgeving. Niet alleen met de familie, ook met huisartsen, bewindvoerders, etc.

Wat is 24 uurs zorg thuis?

De betekenis van 24 uurs zorg thuis is als volgt: er wordt dag en nacht voor de cliënt gezorgd. De inwonende zorgverlener levert zorg op maat. Hij of zij verzorgt, ondersteunt, begeleidt en voert de huishoudelijke taken uit. Daarnaast is de zorgverlener een fijne gesprekpartner en biedt hij of zij sociale en emotionele ondersteuning.

Onze 24 uurs thuiszorg maakt het mogelijk om alle professionele zorg en begeleiding te krijgen zonder dat het comfort en de veiligheid van thuis wordt opgegeven. De ouderen behouden hun onafhankelijkheid, hun keuzes en hun waardigheid die van vitaal belang zijn voor gezondheid en geluk. Met onze 24 uur zorg aan huis verbeteren wij de kwaliteit van leven van de ouderen en ontzorgen wij de familie en de naaste omgeving.

Onze grootste groep cliënten zijn ouderen met een ziekte of aandoening. We leveren 24 uurs zorg thuis bij diverse ziektes en aandoeningen, waaronder dementie, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer.

Vaak vallen thuiswonende ouderen met deze diagnoses onder een case manager van het wijkteam. Als blijkt dat de wijkzorg de zorg voor de cliënt niet meer aankan, adviseert de case manager wat de vervolgstappen kunnen zijn. Onze 24 uurs zorg thuis kan een optie zijn.

Er zijn indicaties van zorg in Nederland. De wijkverpleging vraagt een indicatie aan vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) bij de CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Vanaf indicatiecode ZZP5 heeft u recht op 24 uurs zorg thuis, dat is bijvoorbeeld bij beginnende dementie.

Als een persoon dement is, wordt er vaak een bewindvoerder aangewezen door de familie. De bewindvoerder maakt de beslissingen over de zorg, hij of zij kan dus kiezen voor thuiszorg 24 uurs thuiszorg.

Ook vanuit het ziekenhuis of via de huisarts kan een aanbeveling komen voor 24 uurs thuiszorg.

24 uurs zorg thuis

Wat kost 24 uurs zorg thuis?

De kosten voor 24 uurs zorg thuis worden 100% vergoed vanuit het PGB (Persoonsgebonden Budget). U heeft zelf geen kosten na toekenning van het PGB dat hoort bij het Zorg Zwaarte Pakket van u of uw dierbare. Er wordt onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) een Persoonsgebonden Budget toegekend. Als zorginstelling zijn we goedgekeurd door het zorgkantoor. Dit is een vereiste voor de uitbetaling van het PGB.

De zoektocht naar een verzorgster

Samen met u zoeken wij naar een geschikte zorgverlener. Iemand waarmee het echt klikt, met de juiste ervaring en vaardigheden. Zodat u een fijne vertrouwensband op kunt bouwen.

Deze zorgverlener komt bij u inwonen en maakt als het ware deel uit van het huishouden. Net als u zijn ook onze zorgverleners gesteld op hun privacy. Met een eigen kamer voor de zorgverlener in uw woning is de privacy gewaarborgd voor beide partijen. De pauzes en rusttijden worden in overleg met u bepaald.

Het zorgplan voor 24 uur zorg aan huis

We maken samen een persoonlijk zorgplan op maat. Hierin staat een uitgebreide en complete beschrijving van de te verlenen zorg en begeleiding. Dit doen wij aan de hand van vragen als: Wat zijn de voorkeuren, hoe leeft de cliënt zijn of haar leven, welke zorg is er nodig en hoe faciliteren we dat? Onze thuiszorg wordt 24 uur per dag verleend door een vast team van twee zorgverleners die elkaar om de 3 tot 4 weken afwisselen.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

Is 24 uurs zorg thuis de perfecte oplossing voor uw thuiswonende familielid of cliënt? Maak een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek. Wij bespreken dan de wensen en welke zorg daarop het beste aansluit. Heeft u vragen over onze 24 uurs thuiszorg of over de vergoedingen vanuit het PGB? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij geven u graag meer informatie.

Contactgegevens

Algemene voorwaarden    |    Privacy verklaring    |    Klachtencommissie    |    Contact    |    Sitemap